Kadra nauczycielska

Nauczyciele i Pracownicy

Dyrektor Zespołu Szkół nr 18 mgr Wojciech Werner

Wicedyrektor mgr Joanna Dzida

Wicedyrektor mgr Anna Wilim

Kierownik artystyczny mgr Małgorzata Wasung-Kurzyca

 

Borowska Małgorzata – wychowanie fizyczne
Chmiel Joanna – język polski
Czader-Krośniak Aleksandra – historia sztuki, plastyka
Czapla Katarzyna – matematyka
Czuma-Sitek Joanna – język niemiecki
Dębowska Elżbieta – historia sztuki
Draganowska Agnieszka – wychowanie do życia w rodzinie
Dzida Joanna – zajęcia komputerowe, edukacja informatyczna
Fila Grażyna – rewalidacja
Grochowska Marta – fotografia artystyczna, praktyczna nauka zawodu
Grzegorczyk Józef – informatyka, zajęcia komputerowe
Gwiazdonik-Muller Małgorzata – technika, zajęcia techniczne
Janicki Adam – projektowanie graficzne, podstawy projektowania
Kaczmarczyk Dariusz – etyka, wychowanie do życia w rodzinie
Kaczmarek Danuta – język angielski
Kalarus Ewa – matematyka
Kamińska Aleksandra – aranżacja wnętrz, praktyczna nauka zawodu
Kansy Łukasz – język angielski
Karwowska Joanna – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie
Kleczka Barbara – biologia, przyroda
Kniaś Mirosław – wychowanie fizyczne
Konczelska Karina – edukacja wczesnoszkolna
Ks. Kubat Andrzej – religia
Kupka Danuta – świetlica
Kurdziel-Kasprzyk Danuta – rzeźba
Maciążek Elżbieta – matematyka
Madziara-Zenger Agnieszka – biblioteka
Majowska-Wilk Justyna – psycholog
Malczyk Małgorzata – rzeźba
Matlok Beata – język francuski
Mendrek Beata – podstawy fotografii i filmu
Mocek Gabriela – fizyka
Nowak Jadwiga – edukacja wczesnoszkolna
Odyjas Ewa – aranżacja wnętrz
Ogórek Barbara – religia, muzyka
Olesz-Grelowska Ewa – język angielski
Owczarek Magdalena – świetlica
Paszkiewicz-Nosal Bożena – język angielski
Polok Katarzyna – geografia
Proba Piotr – projektowanie graficzne, projektowanie multimedialne, podstawy projektowania
Przybyła Aleksandra – język polski
Psota Barbara – chemia
Smuda Marek – historia, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe
Sowińska Katarzyna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Sypień-Wyżgolik Jadwiga – matematyka, chemia
Szulik Tomasz – podstawy projektowania
Wasung-Kurzyca Małgorzata – rysunek i malarstwo
Werner Wojciech – historia, edukacja dla bezpieczeństwa
Wieczorek Małgorzata – rysunek i malarstwo
Wieczorek Marta – język polski
Winter Lilianna – język polski
Wojtczak-Czarniecka Edyta – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Wróbel Rafał – matematyka
Wysocka Justyna – edukacja wczesnoszkolna
Zajler-Płatek Ewa – rysunek i malarstwo
Zamarlik-Wróbel Katarzyna – pedagog
Zapart Krystyna – biologia