Udało się! mamy grant!

GRATULACJE!!! Nauczanie przez działanie nagrodzone!
Dzięki staraniom nauczycieli naszego zespołu i dobrze napisanemu projekcie znaleźliśmy się w gronie szczęśliwców konkursu Śląskie Lokalnie – małe granty FIO! Komisja uznała wniosek grupy NAUCZANIE PRZEZ DZIAŁANIE i przyznała dotację! Z otrzymanych środków będziemy mogli rozwijać naszą szkołę, a dokładnie mówiąc, będziemy mogli stworzyć Kąciki aktywnych przerw dla naszych najmłodszych uczniów. Kiedy czas na to pozwoli, pochwalimy się sprzętem i pracami wykonanymi dzięki grantowi Śląskie Lokalnie – małe granty FIO. 🙂 Dziękujemy!
Śląskie Lokalanie FIO – „Wszystkie projekty, który otrzymały dofinansowanie zmierzają do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. (…) Środki rozdane w konkursie wpłyną pozytywnie na możliwość realizowania przez obywateli inicjatyw oddolnych i wspiera realizację każdej ze sfer działalności pożytku publicznego. W ramach naboru złożono 600 wniosków, a 123 wnioski zostały skierowane do dofinansowania.”