REKRUTACJA 2020 LSP

Kandydacie!

Nasza szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej – nie dostaniesz się do naszej szkoły logując w systemie.

Obecność Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu w systemie rekrutacji elektronicznej ma charakter wyłącznie informacyjny.

Do Liceum Sztuk Plastycznych dostaniesz się tylko na podstawie egzaminu wstępnego.

 

O terminie egzaminu wstępnego poinformujemy wkrótce.
————————-

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 18 W ZABRZU

  1. Do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych przyjmujemy absolwentów szkół podstawowych.
  1. Kandydat lub rodzic lub opiekun prawny składa dokumenty w sekretariacie szkoły wraz z wnioskiem o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych
  1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 8 szkoły podstawowej.
  1. Pozostałe dokumenty: – wypełniony kwestionariusz osobowy karta ocen z zajęć dydaktycznych wraz z oceną za zachowanie za pierwszy semestr 8 klasy potwierdzoną przez szkołę, do której kandydat aktualnie uczęszcza – świadectwo ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej
  1. Kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego, który składa się z: – części praktycznej – rysunek i malarstwo martwej natury, kompozycja przestrzenna, – egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

 ————————-

materiały do pobrania:

Podanie do LSP + kwestionariusz na rok szk.2020

ZASADY REKRUTACJI