REKRUTACJA 2020 LSP

Kandydacie!

 

Szanowni kandydaci, oto kilka informacji w odpowiedzi na Wasze liczne zapytania:
-Do Liceum Sztuk Plastycznych dostaniesz się tylko na podstawie egzaminu wstępnego (ze względu na obecną sytuację termin egzaminu opublikujemy w późniejszym czasie)
-Szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej – nie dostaniesz się do naszej szkoły logując się w systemie.
-Możesz już teraz złożyć dokumenty (podanie oraz kwestionariusz osobowy) drogą mailową – sekretariat@zs18.zabrze.pl, lub osobiście – pn-pt w godzinach od 8-14 w sekretariacie szkoły
(dokumenty do pobrania poniżej)
-Odnosząc się do zasad rekrutacji do LSP w Zabrzu, w obecnej sytuacji możecie dosłać drogą elektroniczną jedynie:
/kwestionariusz osobowy
/podanie o przyjęcie do LSP
W późniejszym terminie możecie dostarczyć pozostałe dokumenty, takie jak:
/ karta ocen z zajęć dydaktycznych z oceną z zachowania za I semestr potwierdzoną przez szkołę , do której kandydat aktualnie uczęszcza
/ zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej
/ 3 zdjęcia legitymacyjne
/ zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności.

 

Nasza szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej – nie dostaniesz się do naszej szkoły logując w systemie.

Obecność Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu w systemie rekrutacji elektronicznej ma charakter wyłącznie informacyjny.

Do Liceum Sztuk Plastycznych dostaniesz się tylko na podstawie egzaminu wstępnego.

 

O terminie egzaminu wstępnego poinformujemy wkrótce.
————————-

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 18 W ZABRZU

  1. Do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych przyjmujemy absolwentów szkół podstawowych.
  1. Kandydat lub rodzic lub opiekun prawny składa dokumenty w sekretariacie szkoły wraz z wnioskiem o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych
  1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 8 szkoły podstawowej.
  1. Pozostałe dokumenty: – wypełniony kwestionariusz osobowy karta ocen z zajęć dydaktycznych wraz z oceną za zachowanie za pierwszy semestr 8 klasy potwierdzoną przez szkołę, do której kandydat aktualnie uczęszcza – świadectwo ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej
  1. Kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego, który składa się z: – części praktycznej – rysunek i malarstwo martwej natury, kompozycja przestrzenna, – egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

 ————————-

materiały do pobrania:

Podanie do LSP + kwestionariusz na rok szk.2020

ZASADY REKRUTACJI