Kadra nauczycielska

Nauczyciele i Pracownicy pedagogiczni w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół nr 18 Wojciech Werner

Wicedyrektor Joanna Dzida

Wicedyrektor Anna Wilim

Kierownik zespołu artystycznego Piotr Proba

 

Andryszczak Adam – rysunek i malarstwo

Bartuch Marta – psycholog

Borowska Małgorzata – wychowanie fizyczne

Brela-Mikosz Aleksandra – pedagog

Chmiel Joanna – język polski

Czader-Krośniak Aleksandra – historia sztuki, plastyka

Czapla Katarzyna – matematyka

Czuma-Sitek Joanna – język niemiecki, przyroda

Dzida Joanna – edukacja informatyczna

Ejzenhart Anna – biologia

Fleischer Karolina – informatyka, matematyka

Gemander Agnieszka – język polski

Grzegorczyk Józef – informatyka

Gwiazdonik-Muller Małgorzata – podstawy fotografii i filmu, specjalność artystyczna: fotografia artystyczna

Jakubiak-Szczygieł Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna, język francuski

Kaczmarczyk Dariusz – etyka, filozofia, wychowanie do życia w rodzinie

Kaczmarek Danuta – język angielski

Kalarus Ewa – matematyka

Kansy Łukasz – język angielski

Karwowska Joanna – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie

Kniaś Mirosław – wychowanie fizyczne

Kowalczuk Joanna – rewalidacja, współorganizowanie kształcenia: wspomaganie

Kupka Danuta – świetlica

Kurdziel-Kasprzyk Danuta – rzeźba

Lubina Agnieszka – specjalność artystyczna: aranżacja wnętrz

Madziara-Zenger Agnieszka – biblioteka

Matlok Beata – język francuski

Nowak Jadwiga – edukacja wczesnoszkolna

Ogórek Barbara – religia, muzyka

Olbrecht-Kozieł Iwona – praktyczna nauka zawodu, projektowanie multimedialne, specjalność artystyczna: projektowanie graficzne

Olesz-Grelowska Ewa – język angielski

Owczarek Magdalena – rewalidacja, wychowanie fizyczne

Pałyga Grażyna – rewalidacja

Panicz Joanna – świetlica

Paszkiewicz-Nosal Bożena – język angielski

Polok Katarzyna – geografia, przyroda

Proba Piotr – praktyczna nauka zawodu, specjalność artystyczna: projektowanie graficzne

Przybyła Aleksandra – język polski

Rudnik Łukasz – religia

Smuda Marek – historia, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe

Strzodka Barbara – muzyka

Sypień-Wyżgolik Jadwiga – matematyka, chemia, fizyka, przyroda

Szczupider Ewa – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Szulik Tomasz – podstawy projektowania, praktyczna nauka zawodu

Świderska-Adamiok Małgorzata – technika

Tarasek Stanisław – podstawy fotografii i filmu, specjalność artystyczna: fotografia artystyczna

Werner Wojciech – edukacja dla bezpieczeństwa

Wieczorek Małgorzata – praktyczna nauka zawodu, rysunek i malarstwo

Wilim Anna – język polski

Winter Lilianna – język polski

Wojtczak-Czarniecka Edyta – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Wysocka Justyna – edukacja wczesnoszkolna

Zajler-Płatek Ewa – rysunek i malarstwo