ZDALNA SZKOŁA

Miasto Zabrze w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant na
zakup sprzętu dla uczniów zabrzańskich szkół.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 99 997,50 zł oraz
środkom z budżetu Miasta Zabrze, 09.04.2020 r. do 41 szkół
podstawowych w Zabrzu trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 350
uczniów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego
pn.: Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Tablety wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym umożliwią
dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości,
kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z
wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii,
spowodowanym koronawirusem.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.