REKRUTACJA DO LSP

Szanowni kandydaci, oto kilka informacji w odpowiedzi na Wasze liczne zapytania:
-Do Liceum Sztuk Plastycznych dostaniesz się tylko na podstawie egzaminu wstępnego (ze względu na obecną sytuację termin egzaminu opublikujemy w późniejszym czasie)
-Szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej – nie dostaniesz się do naszej szkoły logując się w systemie.
-Możesz już teraz złożyć dokumenty (podanie oraz kwestionariusz osobowy) drogą mailową – sekretariat@zs18.zabrze.pl, lub osobiście – pn-pt w godzinach od 8-14 w sekretariacie szkoły
(dokumenty do pobrania ze strony http://szkolaplastyczna.eu/rekrutacja/)
-Odnosząc się do zasad rekrutacji do LSP w Zabrzu, w obecnej sytuacji możecie dosłać drogą elektroniczną jedynie:
/kwestionariusz osobowy
/podanie o przyjęcie do LSP
W późniejszym terminie możecie dostarczyć pozostałe dokumenty, takie jak:
/ karta ocen z zajęć dydaktycznych z oceną z zachowania za I semestr potwierdzoną przez szkołę , do której kandydat aktualnie uczęszcza
/ zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej
/ 3 zdjęcia legitymacyjne
/ zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności.

_
Pozdrawiamy i liczymy, że wkrótce będziemy mogli się zobaczyć na egzaminie wstępnym 🙂