NAUCZANIE ZDALNE

Szanowni Państwo,
w oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wprowadzamy w naszej szkole od 25 marca 2020r. kształcenie na odległość.
poniżej przedstawiamy ogólne zasady wg których będziemy je prowadzić z naszymi uczniami

Zdalne nauczanie ZASADY