Akcja „Podaruj wiersz” w zabrzańskim Domu Pomocy Społecznej

Akcja „Podaruj wiersz” polegała na ręcznym przepisywaniu wybranych wierszy Herberta celem dostarczenia ich starszym i często samotnym osobom z zabrzańskich Domów Seniora. W zeszły piętek, tj. 29. listopada, uczniowie klasy IV OSSP wraz z opiekunką grupy – Panią Agnieszką Madziarą-Zengaer, zwieńczyli akcję, zawożąc i czytając naszym zabrzańskim Seniorom wybrane utwory. W miłej atmosferze, przy odrobinie pokarmu dla ciała i ducha, wszyscy – zarówno starsi, jak i młodsi uczestnicy spotkania – miło spędzili czas.