Sielksie Klimaty 2019

Szanowni Państwo, brawa!
Nasza uczennica Wiktoria Kudyba zdobyła III Miejsce na tegorocznym plenerze malarskim Sielskie Klimaty oraz uczennica Martyna Grzybowska zdobyła Wyróżnienie w tej samej kategorii – szkół artystycznych!
OGROMNE GRATULACJE
_
https://sielskie.plastyk.katowice.pl/protokol-jury-2018