REKRUTACJA 2019

INFORMACJA dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do Liceum Plastycznego oraz Liceum Sztuk Plastycznych!
_

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do LP i LSP proszeni są o dostarczenie w terminie od 19 do 25 czerwca 2019 roku następujących dokumentów:
1. Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)
2. Zaświadczenie OKE
3. Karta zdrowia
4. Podpisane zdjęcia 3 szt. (Imię i nazwisko)

_______________

UWAGA KANDYDACI

Dzisiaj (12 czerwca) o godzinie 15.00 obok sekretariatu naszej szkoły zostaną wywieszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum Plastycznego i Liceum Sztuk Plastycznych.

Od 19 do 25 czerwca zapraszamy z oryginałami świadectw ukończenia szkoły.

26 czerwca o godzinie 10.00 zostaną wywieszone listy przyjętych do obu szkół.

_______________

 

EGZAMIN WSTĘPNY

DO LICEUM PLASTYCZNEGO

i LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W ZABRZU

sprawdzający predyspozycje kandydatów

Jeśli jesteś zdecydowany, aby zostać uczniem szkoły plastycznej przyjdź na egzamin

11 czerwca 2019

Kandydacie!

Nasza szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej – nie dostaniesz się do naszej szkoły logując w systemie.

Obecność Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu w systemie rekrutacji elektronicznej ma charakter wyłącznie informacyjny.

Do Liceum Sztuk Plastycznych dostaniesz się tylko na podstawie egzaminu wstępnego.

Dzień po egzaminie dowiesz się czy zdałeś/zdałaś egzamin (ok. godz. 15.00).

Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 13 maja 2019 r.

8.00  ZBIÓRKA ( przed szkołą ) i przejście do sali egzaminacyjnej

potrzebujesz legitymację szkolną

 

8.30 – 9.30  RYSUNEK ( martwej natury )
potrzebujesz: ołówki, brystol A3, gumkę, temperówkę

 

10.00 – 11.00  MALARSTWO ( martwej natury )
potrzebujesz: farby wodne ( np. tempery lub akryle ), brystol A3, pędzle
pojemnik na wodę, paletę, szmatkę

 

11.30 – 12.30 KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ( na zadany temat )
potrzebujesz: plastelinę lub glinę, tekturę A5

13.00 EGZAMIN USTNY ( kolejność według listy )
zabierz swoje prace

________________________________

DLA KOGO JEST LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH?
-Jest to szkoła plastyczna dla absolwentów kończących 8 klasę szkoły podstawowej.

DLA KOGO JEST LICEUM PLASTYCZNE?
-Jest to szkoła plastyczna dla absolwentów kończących szkoły gimnazjalne.

________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA POD TYM LINKIEM -> http://szkolaplastyczna.eu/rekrutacja/