Uczennica klasy I SP reprezentowała naszą szkołę

W czwartek 30.01 uczennica klasy pierwszej Anna Przybyła wzięła udział w miejskim konkursie recytatorskim pt. ” Zwierzęta w przyrodzie „. Konkurs odbył się w SP 26 w Zabrzu. Uczennica zaprezentowała wiersz pt. ” Ogon. Rzecz o przyjaźni „. Autorem utworu jest Michał Zawadka. Gratulujemy Ani występu przed tak licznym i wymagającym gronem słuchaczy.