Kreatywny Język polski…

Klasa VII, pracując metodą projektu, przygotowała w grupach inscenizację fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Uczniowie samodzielnie opracowali scenariusz, przygotowali stroje i dekoracje oraz nauczyli się na pamięć obszernych fragmentów tekstu. Brawo za zaangażowanie i solidne przygotowanie przedstawienia ! Występ młodych aktorów oklaskiwali ich młodsi koledzy z kl. II.