Projekt Nasza Jakość Twoja Szansa

Projekt „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” dla uczniów zabrzańskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla których organem założycielskim jest Miasto Zabrze.

5 października w Sali Historycznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu, na którym nie zabrakło oczywiście naszej szkoły. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Realizację projektu zaplanowano od września br. do września 2019 r. w zabrzańskich szkołach zawodowych i jednej placówce kształcenia zawodowego.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

– doradztwo edukacyjno – zawodowe
– podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe,
– zorganizowanie staży,
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego
– wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia,
– doposażenie pracowni zawodowych tak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców,
– zwiększenie współpracy szkół i placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Formularze zgłoszeniowe kandydatów są zawarte w regulaminie oraz dostępne w szkole.